การประชุมใหญ่ภาค 3350 ประจำปี 2561-62
2018-19, 3350 District Conference

โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครนายก

16-17 มีนาคม 2562


ผู้ติดต่อ

*
กรุณาลงชื่อผู้เข้าร่วมงาน หากท่านประสงค์จองห้องพัก กรุณาระบุโรงแรมและประเภทห้องด้านล่าง พักได้สูงสุด 3 ท่าน

รายการ งานประชุม รวม
0.00
0.00
0.00
รวม 0.00

จองโรงแรม เข้าพัก วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

โรงแรม วันที่เข้าพัก ห้อง(ระบุจำนวนห้องที่ต้องการ) รวม
จำนวน 1 คืน
0.00
รวม 0.00
ยอดรวมทั้งสิ้น 0.00

การลงทะเบียนและห้องพัก จัดให้ตามลำดับก่อนหลัง เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนและค่าที่พักไม่ว่ากรณีใด ๆ